YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.7 trang 8 SBT Toán 10

Giải bài 1.7 tr 8 SBT Toán 10

Với mỗi số thực x, xét các mệnh đề P: "x2 = 1", Q: "x = 1"

a) Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và mệnh đề đảo của nó;

b) Xét tính đúng sai của mệnh đề Q ⇒ P;

c) Chỉ ra một giá trị của x mà mệnh đề P ⇒ Q sai.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (P ⇒ Q): "Nếu x2 = 1 thì x = 1". Mệnh đề đảo là: "Nếu x = 1 thì x2 = 1".

b) Mệnh đề đảo "Nếu x = 1 thì x2 = 1" là mệnh đề đúng.

c) Với x = - 1 thì mệnh đề (P ⇒ Q) sai.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 8 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF