YOMEDIA

Bài tập 6 trang 10 SGK Đại số 10

Giải bài 6 tr 10 sách GK Toán ĐS lớp 10

Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

a) \(\forall x \in R: x^2>0\);

b) \(\exists n \in N: n^2=n\);

c) \(\forall n \in N: n \leq 2n\);

d) \(\exists x \in R: x< \frac{1}{x}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Mệnh đề thứ nhất phát biểu là: Luỹ thừa bậc hai của mọi số thực đều nhận giá trị dương. Đây là mệnh đề sai, vì "02 > 0" là sai.

Câu b:

 Mệnh đề thứ hai phát biểu là: Có ít nhất một số tự nhiên bằng bình phương của nó. Đây là mệnh đề đúng, chẳng hạn: 12=1.

Câu c:

Mệnh đề thứ ba phát biểu là: Mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn hoặc bằng hai lần của nó. Đây là mệnh đề đúng vì bất đẳng thức: \(2n>n\Leftrightarrow n>0\) là đúng với mọi số tự nhiên n.

Câu d:

Mệnh đề thứ tư phát biểu là: Có ít nhất một số thực nhỏ hơn số nghịch đảo của chính nó. Đây là mệnh đề đúng. Chẳng hạn: \(\frac{1}{3}<\frac{1}{\frac{1}{3}}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 10 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Khánh Ngọc

  Xét tính đúng sai của mệnh đề và lập mệnh đề phủ định của nó.

  \(\forall\)n\(\in\)N; n2 +1 không chia hết cho 3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Tìm x để P(x) là mệnh đề đúng:

  a. P(x): x2 - 3x > 0"

  b. P(x): "\(\sqrt{x}\) lớn hơn hoặc bằng x"

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>