YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.14 trang 9 SBT Toán 10

Giải bài 1.14 tr 9 SBT Toán 10

Với giá trị nào của x thì mệnh đề chứa biến \("141x^2 - 87x + 54 = 0"\) trở thành một mệnh đề đúng?

A. \(x = 3\)          

B. \(x = - 1\)          

C. \(x =  - \frac{{18}}{{47}}\)         

D. \(x = \frac{{18}}{{47}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(141−87−54 = 0\)

Suy ra phương trình \(141x^2−87x−54 = 0\)

có nghiệm là \(x = 1\) và \(x = \frac{{ - 54}}{{141}} =  - \frac{{18}}{{47}}\).

Trong 4 đáp án ta thấy chỉ có đáp án C thỏa mãn.

Đáp án đúng: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.14 trang 9 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF