YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 10 SGK Đại số 10

Giải bài 7 tr 10 sách GK Toán ĐS lớp 10

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai cuả nó.

a) \(\forall n \in N: n\) chia hết cho n; 

b) \(\exists x \in Q: x^2=2\);

c) \(\forall x \in R: x< x+1\);

d) \(\exists x \in R: 3x=x^2+1\);

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề thứ nhất là: "\(\exists n \in \mathbb{N} :n\) không chia hết cho n". Đây là mệnh đề sai, vì nếu n = 0 thì phép chia 0:0 tuy là không xác định nhưng có thể xem: 0:0=1

Câu b: 

Mệnh đề phủ định của mệnh đề thứ hai là: "\(\forall x \in \mathbb{Q} :x^2\neq 2\)" Đây là mệnh đề đúng và là một định lý đã được chứng minh.

Câu c: 

Mệnh đề phủ định của mệnh đề thứ ba là: \(\exists x \in \mathbb{R} :x\geq x+1\)

Đây là mệnh đề sai, vì bất phương trình: \(x\geq x+1\Leftrightarrow 0\geq 1\) vô nghiệm.

Câu d: 

 Mệnh đề phủ định của mệnh đề thứ tư là: \(\forall x \in \mathbb{R} :3x \neq x^2+1\)

Đây là mệnh đề sai, chẳng hạn với:

\(x=\frac{3+\sqrt{5}}{2}\) thì 

\(3\left (\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right )=\left (\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right )^2+1\) là đúng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 10 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 5 trang 10 SGK Đại số 10

Bài tập 6 trang 10 SGK Đại số 10

Bài tập 1.1 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.2 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.3 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.4 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.5 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.6 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.7 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.8 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.9 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.10 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.11 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.12 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.13 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.14 trang 9 SBT Toán 10

Bài tập 1.15 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 10

Bài tập 1.17 trang 10 SBT Toán 10

Bài tập 1.18 trang 10 SBT Toán 10

Bài tập 1 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 2 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 3 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 4 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 5 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 6 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 7 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 8 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 10 trang 12 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 12 SGK Toán 10 NC

Bài tập 12 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 13 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 14 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 15 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 16 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 17 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 18 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 19 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 20 trang 15 SGK Toán 10 NC

Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON