YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.9 trang 8 SBT Toán 10

Giải bài 1.9 tr 8 SBT Toán 10

Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c. Xét mệnh đề "Nếu a + b + c = 0 thì f(x) có một nghiệm bằng 1". Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề đảo của mệnh đề trên. Nêu một điều kiện cần và đủ f(x) có một nghiệm bằng 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Mệnh đề đảo là "Nếu f(x) có một nghiệm bằng 1 thì a + b + c = 0".

"Điều kiện cần và đủ f(x) = ax+ bx + c có một nghiệm bằng 1 là a + b + c = 0".

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.9 trang 8 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF