YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.6 trang 8 SBT Toán 10

Giải bài 1.6 tr 8 SBT Toán 10

Cho a là số tự nhiên, xét các mệnh đề P : "a có tận cùng là 0", Q: "a chia hết cho 5".

a) Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và mệnh đề đảo của nó;

b) Xét tính đúng sai của cả hai mệnh đề trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (P ⇒ Q): "Nếu a có tận cùng bằng 0 thì a chia hết cho 5". Mệnh đề đảo (Q ⇒ P): “Nếu a chia hết cho 5 thì a có tận cùng bằng 0”.

b) (P ⇒ Q) đúng, (Q ⇒ P) sai.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 8 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF