YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.11 trang 9 SGK Toán 10

Giải bài 1.11 tr 9 SBT Toán 10

Phát biểu thành lời các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng.

a) \(\forall x \in R:{x^2} \le 0\)

b) \(\exists x \in R:{x^2} \le 0\)

c) \(\forall x \in R:\frac{{{x^2} - 1}}{{x - 1}} = x + 1\)

d) \(\exists x \in R:\frac{{{x^2} - 1}}{{x - 1}} = x + 1\)

e) \(\forall x \in R:{x^2} + x + 1 > 0\)

g) \(\exists x \in R:{x^2} + x + 1 > 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Bình phương của mọi số thực đều nhỏ hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề sai).

b) Có một số thực mà bình phương của nó nhỏ hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề đúng).

c) Với mọi số thực x, \(\frac{{{x^2} - 1}}{{x - 1}} = x + 1\) (mệnh đề sai);

d) Có một số thực x, mà \(\frac{{{x^2} - 1}}{{x - 1}} = x + 1\) (mệnh đề đúng);

e) Với mọi số thực x, x2 + x + 1 > 0 (mệnh đề đúng);

g) Có một số thực x, mà x2 + x + 1 > 0 (mệnh đề đúng).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.11 trang 9 SGK Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF