YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 10

Giải bài 1.16 tr 9 SBT Toán 10

Cho tứ giác ABCD và các mệnh đề

P: Tứ giác ABCD là một hình vuông

Q: Tứ giác ABCD là một hình chữ nhật

Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(Q \Rightarrow P \)    

B. \(P \Rightarrow \overline Q \)

C. \(\overline P  \Rightarrow Q\)      

D. \(\overline Q  \Rightarrow \overline P \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A: "Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì nó là hình vuông". Mệnh đề này sai.

Đáp án B: "Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì nó không là hình chữ nhật". Mệnh đề này sai vì một hình vuông chắc chắn là hình chữ nhật.

Đáp án C: Nếu tứ giác ABCD không là hình vuông thì nó là hình chữ nhật". Mệnh đề này sai vì nếu tứ giác không là hình vuông thì có thể là tứ giác thường, hình thang,...

Đáp án D: đúng vì một hình không là hình chữ nhật thì chắc chắn nó không là hình vuông.

Đáp án đúng: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF