ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chứng minh vt IM + vt IN + vt IP=1/2(vt IA + vt IB + vt IC + vt ID + vt IE + vt IF) với mọi I

Cho lục giác đều ABCDEF có M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,CD,EF
a. Chứng minh : vt IM + vt IN + vt IP=1/2(vt IA + vt IB + vt IC + vt ID + vt IE + vt IF) với mọi I
b. Tìm G để vt GA + vt GB + vt GC + vt GD + vt GE + vt GF=vt 0
c. Gọi G1,G2,G3,G4,G5,G6 lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC , tam giác DEF , tam giác BCD , tam giác EFA , tam giác CDE , tam giác FAB. Chứng minh G1G2 , G3G4 , G5G6 đồng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cho lục giác đều ABCDEF,M N P lần lượt là trung điểm của AB CD EF,Chứng minh vt IM + vt IN + vt IP = 1/2(vt IA + vt IB + vt IC + vt ID + vt IE + vt IF),Tìm G để vt GA + vt GB + vt GC + vt GD + vt GE + vt GF = vt 0,Toán học Lớp 10,bài tập Toán học Lớp 10,giải bài tập Toán học Lớp 10,Toán học,Lớp 10 Mình chỉ đủ khả nagw gải câu a) thôi
  a) Cm: vt IM + vt IN + vt IP=1/2(vt IA + vt IB + vt IC + vt ID + vt IE + vt IF) với mọi I
  2vt IM+2vt IN +2vt IP =( vt IA+vt IB )+( vt IC +vt ID )+ (vt IE +vt IF)
  <=>2(vt IM + vt IN + vt IP )= vt IA + vt IB + vt IC + vt ID + vt IE + vt IF
  <=>vt IM + vt IN + vt IP = 1/2(vt IA + vt IB + vt IC + vt ID + vt IE + vt IF)
    bởi Nguyễn Mi 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop10

 

YOMEDIA
1=>1