YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 33 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 33 sách GK Tin học lớp 12

Có các chế độ nào làm việc với các loại đối tượng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Có hai chế độ làm việc với các loại đối tượng: chế độ thiết kế (Design View) và chế độ trang dữliệu (Datasheet View). Riêng biểu mẫu có thêm chế độ biểu mẫu (Form View).

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 33 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON