YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 33 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 33 sách GK Tin học lớp 12

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Các đối tượng cơ bản trong Access: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu,báo cáo.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON