Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access - Tin học 12

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Nội dung của bài học bài Giới thiệu Microsoft Access dưới đây nhằm giúp các em hiểu được các chức năng chính của Access như chức năng tạo bảng, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin; biết bốn đối tượng chính của Access là bảng, mẫu hỏi, biểu mẫubáo cáo; biết hai chế độ làm việc trong Access là chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) và chế độ làm việc với dữ liệu. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

Tóm tắt lý thuyết

1. Phần mềm Microsoft Access

Phần mềm Microsoft Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân và máy tính trong mạng cục bộ.

2. Khả năng của Access

a. Những khả năng của Access

 • Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu:
  • Tạo lập các CSDL và lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ. 
  • Tạo biểu mẩu để cập nhật dữ liệu, báo cáo thống kê hay những mẩu hỏi để khai thác dữ liệu.

b. Ví dụ

Bài toán quản lí học sinh của một lớp học:

Họ và tên Ngày sinh

Giới tính

Địa chỉ

Đoàn viên

Toán

Lí 

Tin

               

Bảng 1. Bài toán quản lí học sinh của một lớp học

3. Các đối tượng chính của Access

a. Các loại đối tượng chính của Access

 • Bảng (Table): Dùng để lưu dữ liệu. Gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của một chủ thể
 • Mẫu hỏi (Query): Dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng
 • Biểu mẫu (Form): Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin
 • Báo cáo (Report): Được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra

b. Ví dụ

Với ví dụ về bài toán quản lí học sinh, cơ sở dữ liệu quản lí học sinh gồm:

 • Bảng:
  • HOC_SINH: lưu thông tin về học sinh
 • Biểu mẫu:
  • Nhap HS: để cập nhật thông tin về học sinh
  • Nhap Diem: cập nhật điểm trung bình môn của học sinh
 • Mẫu hỏi: để xem thông tin của một học sinh theo điều kiện nào đó
 • Báo cáo: xem và in ra bảng điểm môn Tin học, danh sách đoàn viên

4. Một số thao tác cơ bản

a. Khởi động Access

Có 2 cách thực hiện khởi động Access:

 • Cách 1: Start All ProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Access 2003
 • Cách 2: Nháy đúp vào biểu tượng ACCESS trên màn hình

b. Tạo CSDL mới

Thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn lệnh FileNew

Hình 1. Chọn lệnh File → New

 • Bước 2: Chọn Blank Database, Xuất hiện hộp thoại File New Database \(\rightarrow\) Đặt tên cho CSDL;

Hình 2. Hộp thoại File New Database

 

 • Bước 3: Chọn vị trí lưu tệp. Nháp vào nút Create để xác nhận tạo tệp.

c. Mở CSDL đã có

Có 2 cách để mở CSDL đã có:

 • Cách 1: Nháp chuột lên tên CSDL (nếu có) trong khung New File
 • Cách 2: Chọn lệnh FileOpen…. rồi tìm và nháp đúp vào tên CSDL cần mở

Khi đó, xuất hiện cửa sổ cơ sở dữ liệu của CSDL vừa mở

Hình 3. Cửa sổ CSDL mới tạo

5. Làm việc với các đối tượng

a. Chế độ làm việc với các đối tượng

 

Hình 4. Bảng ở chế độ thiết kế (Design View)

Hình 5. Bảng ở chế độ trang dữ liệu (Datasheet View)

b. Tạo đối tượng mới

Hình 6. Cửa sổ CSDL ứng với đối tượng làm việc hiện thời là các bảng

c. Mở đối tượng

Trong cửa sổ của loại đối tượng tương ứng, nháy đúp lên tên một đối tượng để mở nó.

Lời kết

Sau khi học xong Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Khái niệm phần mềm Microsoft Access
 • Những khả năng của Access
 • Các loại đối tượng chính của Access
 • Một số thao tác cơ bản trên Access: Khởi động Access, tạo CSDL mới, mở CSDL đã có
 • Làm việc với các đối tượng trên Access

Nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 3 Giới thiệu Microsoft Access các em hãy cùng thử sức để xem thử mức độ hiểu bài của mình tới đâu các em nhé. Ngoài ra, các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 33 môn Tin học lớp 12 đều được gợi ý trả lời chi tiết và dễ hiểu trong phần Giải bài tập Tin học 12 Bài 3. Nếu có thắc mắc về nội dung bài học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

>> Bài sau: Bài 4: Cấu trúc bảng

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

Được đề xuất cho bạn