YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 33 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 33 sách GK Tin học lớp 12

Access là? Hãy kể các chức năng chính của Access.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Access là hệ QTCSDL dùng trên các máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ, cho phép lưu trữ và xử lí dữ liệu dạng bảng
  • Các chức năng chính của Access là thiết kế bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, lưu trữ, cập nhật và kết xuất thông tin

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 33 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON