YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 203 SGK Sinh 12

Giải bài 5 tr 203 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết

A. Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật vào thực vật.

B. Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

C. Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

D. Dòng năng lượng trong quần xã.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài 5

Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết dòng năng lượng trong quần xã.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 203 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON