YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 203 SGK Sinh 12

Giải bài 4 tr 203 sách GK Sinh lớp 12

Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4. 

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài 4

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4 SGK mô tả sự thất thoát của dòng năng lượng mặt trời khi đi qua các bậc hệ sinh thái, cụ thể:

  • Sinh vật sản xuất: tiếp nhận năng lượng mặt trời lớn nhất, một phần năng lượng tiêu hao qua hố hấp, rụng lá cây.
  • Động vật ăn cỏ: Phần năng lượng đã tiêu hao, một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,...
  • Động vật ăn thịt bậc I: một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,...
  • Động vật ăn thịt bậc 2: một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,...
  • Ở tất cả các bâc dinh dưỡng, các sản phẩm hữu cơ như xác sinh vật chết, lá cây rụng và phân, được sinh vật phân giải thành các chất vô cơ và trả lại môi trường.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 203 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON