YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 258 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 258 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Sản lượng sinh vật sơ cấp:

Sản lượng sinh vật sơ cấp được sinh vật sản xuất, trước hết là thực vật và tảo, tạo ra trong quá trình quang hợp. Trong quang hợp, cây xanh chỉ tiếp nhận từ 0,2 đến 0,5% tổng lượng bức xạ để tạo ra sản lượng sinh vật sơ cấp thô. Thực vật tiêu thụ trung bình từ 30-40% sản lượng sinh vật sơ cấp thô (hay tổng sản lượng chất hữu cơ đồng hóa được) cho các hoạt động sống, khoảng 60-70% còn lại được tích lũy làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng. Đó là sản lượng sinh vật sơ cấp tinh hay sản lượng thực tế để nuôi các nhóm sinh vật dị dưỡng

PN = PG - R

Ở đây, PN là sản lượng sơ cấp tinh, PG - sản lượng sơ cấp thô, còn R - phần hô hấp của thực vật

Trong sinh quyển, tổng sản lượng sơ cấp tinh được đánh giá là 104,9 tỉ tấn C/năm, bao gồm 56,4% tỉ tấn (hay 51,7% tổng số) thuộc về các hệ sinh thái trên cạn, còn 48,5 tỉ tấn (hay 48,3%) được hình thành trogn các hệ sinh thái ở nước, chủ yếu là các đại dương

Những hệ sinh thái có sức sản xuất cao nhất là các hồ nông, hệ cửa sông rạn san hô, và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới, còn nơi nghèo nhất trong sinh quyển là các hoang mạc và vùng nước khơi đại dương thuộc vĩ độ thấp. 

Sản lượng tính vật thứ cấp được hình thành bởi các loài sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật. Ở bậc dinh dưỡng càng cao, nhất là ở vật ă thịt cuối cùng của chuỗi thức ăn, tổng năng lượng của chúng là nhỏ nhất. Bởi vậy trong chăn nuôi người ta thường nuôi những loài sử dụng thức ăn là thực vật hoặc gần với nguồn thức ăn thực vật như thỏ, trâu, bò, gà, ngang, ngỗng, cá trắm cỏ, trắm đen, chép, mè trắng, mè hoa, cá trôi... để thu được tổng năng lượng tối đa

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 258 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON