YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 154 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 154 sách BT Sinh lớp 12

Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã rất quan trọng, bởi vì

A. tất cả động vật trong quần xã đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào thực vật.

B. từ lượng thức ăn sử dụng ở mỗi bậc dinh dưỡng sẽ xác định được sinh khối của quần xã.

C. cho ta biết mức độ gần gũi giữa các loài sinh vật

D. cho ta biết dòng năng lượng trong quần xã.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã rất quan trọng cho ta biết dòng năng lượng trong quần xã.
  • Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.

Vậy đáp án đúng là: D 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 154 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON