YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 203 SGK Sinh 12

Giải bài 3 tr 203 sách GK Sinh lớp 12

Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài 3

Do một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng:

  • Năng lượng không được sinh vật tiêu thụ sử dụng (NU)
  • Năng lượng mất đi do sinh vật tiêu thụ, nhưng không đồng hóa được, bị thải ra dưới dạng các chất trao đổi và chất bài tiết (NA).
  • Năng lượng hao phí do sinh vật tiêu thụ sử dụng cho cuộc sống của mình và được thải ra dưới dạng nhiệt hô hấp (R).

Điều này có thể thấy được ở sơ đồ dưới đây:

Xích thức ăn:        PN     \(\rightarrow\)  C1 \(\rightarrow\)    C2   \(\rightarrow\)  C3    \(\rightarrow\)   C4

Đầu vào (%):      100          10          1,0         0,1        0,01

⇒ Như vậy trong hệ sinh thái năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do một phần năng lượng bị thất thoát. Nên xích thức ăn trong các hệ sinh thái không thể kéo dài, thường 4 – 5 bậc đối với các hệ sinh thái trên cạn và 6 – 7 bậc đối với các hệ sinh thái ở nước. 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 203 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF