YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 203 SGK Sinh 12

Giải bài 2 tr 203 sách GK Sinh lớp 12

Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài 2

Những nguyên nhân chính gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:

  • Năng lượng hao phí do sinh vật tiêu thụ sử dụng cho cuộc sống của mình và được thải ra dưới dạng nhiệt hô hấp (R).
  • Năng lượng mất đi do sinh vật tiêu thụ, nhưng không đồng hóa được, bị thải ra dưới dạng các chất trao đổi, chất bài tiết, phân, thức ăn thừa,... hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,...) ở mỗi bậc dinh dưỡng (NA).
  • Năng lượng không được sinh vật tiêu thụ sử dụng (NU).

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 203 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON