YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14 trang 153 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 tr 153 sách BT Sinh lớp 12

So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hoá năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo..?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 • Hệ sinh thái tự nhiên:
  • Sự khác nhau về thành phần cấu trúc:
   • Thành phần loài phong phú, số lượng cá thể nhiều..
   • Kích thước cá thể đa dạng, các cá thể có tuổi khác nhau...
   • Phân bố không gian nhiều tầng...
   • Hệ sinh thái có đủ sinh vật sản xuất, tiêu thụ và phân giải.
  • Sự khác nhau về chu trình dinh dưỡng:
   • Lưới thức ăn phức tạp, tháp sinh thái có hình đáy rộng.
   • Tất cả thức ăn cho sinh vật đều được cung cấp bên trong hệ sinh thái.
   • Sự khác nhau về chuyển hoá năng lượng. Năng lượng cung cấp chủ yếu từ Mặt Trời
 • Hệ sinh thái nhân tạo:
  • Sự khác nhau về thành phần cấu trúc:
   • Số lượng loài ít, số cá thể của mỗi loài nhiều...
   • Các loài có kích thước cơ thể, tuổi... gần bằng nhau.
  • Sự khác nhau về chu trình dinh dưỡng:
   • Lưới thức ăn đơn giản có ít mắt xích, tháp sinh thái có hình đáy hẹp.
   • Một phần sản lượng sinh vật được thu hoạch mang ra ngoài hệ sinh thái.
  • Sự khác nhau về chuyển hoá năng lượng: Ngoài năng lượng cung cấp từ Mặt Trời, hệ sinh thái còn được cung cấp thêm một phần sản lượng và năng lượng khác (ví dụ, phân bón...).

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 153 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF