YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 151 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 tr 151 sách BT Sinh lớp 12

Xét về mặt năng lượng đầu vào và chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái, các hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái thành phố khác nhau như thế nào? Hãy lập bảng so sánh 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Hệ sinh thái

Năng lượng đầu vào

Vật chất tái sinh

Hệ sinh thái tự nhiên

Năng lượng ánh sáng mặt trời.

Chu trình vật chất tái sinh tự nhiên diễn ra từ từ, phân huỷ mùn bã trả lại các chất khoáng trong đất.

Hệ sinh thái nông nghiệp

Ngoài năng lượng mặt trời, người ta còn cho thêm vào hệ sinh thái nhiều nguồn vật chất khác như phân bón, thuốc trừ sâu...

Một phần sản phẩm được thu hoạch (đưa ra khỏi hệ sinh thái nông nghiệp) sử dụng cho cuộc sống con người.

Hệ sinh thái thành phố 

Năng lượng được cung cấp như năng lượng điện, than, dầu mỏ, thực phẩm...

Vật chất tái sinh ít, phần lớn sản phẩm sau sử dụng được chôn lấp, hoặc chuyển sang hệ sinh thái khác...

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 151 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF