YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 151 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 151 sách BT Sinh lớp 12

  • Có người nói: Vật chất trao đổi qua hệ sinh thái là trao đổi một chiều. Em có đồng ý như vậy không? Vì sao?
  • Mô tả quá trình chủ yếu liên quan tới luân chuyển nitơ trong hệ sinh thái?
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái là vòng tuần hoàn, không phải một chiều.
  • Quá trình luân chuyển nitơ: Các muối amôn (\(N{H_4}\)), nitrat (\(N{O_3}\)), nitrit (\(N{O_2}\)) được hình thành trong tự nhiên bằng các con đường vật lí, hoá học và sinh học.
  • Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối đó. Trong quần xã, nitơ được luân chuyển qua lưới thức ăn, từ sinh vật sản xuất chuyển lên sinh vật tiêu thụ ở bậc cao hơn. Khi sinh vật chết, prôtêin ở xác sinh vật lại tiếp tục được phân giải thành đạm của môi trường.
  • Vòng tuần hoàn được khép kín qua hoạt động của một số vi khuẩn phản nitrat, các vi khuẩn này phân giải đạm trong đất, nước... và giải phóng nitơ vào trong không khí. Một phần hợp chất nitơ không trao đổi liên tục tReo vòng tuần hoàn kín mà lắng đọng trong các trầm tích sâu của môi trường đất, nước.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 151 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF