YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 151 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 151 sách BT Sinh lớp 12

Trong một buổi thực hành, học sinh quan sát hệ sinh thái một rừng bạch đàn đã tìm thấy các loài: chim hút mật, xén tóc, nhện đen, chuột đồng, sóc, cáo, ong bắp cày, châu chấu, dưới sàn rừng có nhiều nấm túi và cỏ mọc.

Hãy:

  • Đựa ra giả thuyết về một lưới thức ăn với các loài trên.
  • Sắp xếp các loài trong lưới thức ăn đó theo các bậc dinh dưỡng.
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Sắp xếp các loài trong lưới thức ăn đảm bảo nguyên tắc:

  • Sinh vật sản xuất là các loài cây cỏ.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là sinh vật ăn thực vật như ong, chim hút mật, xén tóc, châu chấu, chuột đồng.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là các loài ăn thịt như nhện đen, sóc. Cáo là thú dữ thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất.
  • Sinh vật phân giải hữu cơ là các loài nấm.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 151 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON