YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 154 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 tr 154 sách BT Sinh lớp 12

Một hệ sinh thái có các đặc điểm: năng lượng ánh sáng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, có các chu trình chuyển hoá vật chất và có số lượng loài sinh vật hạn chế là

A. hệ sinh thái tự nhiên trên cạn.

B. hệ sinh thái nông nghiệp.

C. hệ sinh thái thành phố.

D. hệ sinh thái biển.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Một hệ sinh thái có các đặc điểm: năng lượng ánh sáng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, có các chu trình chuyển hoá vật chất và có số lượng loài sinh vật hạn chế là hệ sinh thái nông nghiệp.

Vậy đáp án đúng là: B 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 154 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF