ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Hệ sinh thái - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến diễn thế sinh thái thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về diễn thế sinh thái cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (391 câu):

 • Anh Linh Cách đây 2 tháng

  A. thảo nguyên nhiệt đới.

  B. rừng mưa nhiệt đới.
  C. đồng cỏ ôn đới. 
  D. đồng rêu bắc cực.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hoàng My Cách đây 2 tháng

  A. được hình thành với tốc độ rất nhanh do nhiều nhân tố tác động.

  B. có kích thước bé và có thể cực bé do các tiểu khí hậu tạo ra.
  C. được hình thàng bằng các quy luật sinh học, kém đa dạng.
  D. được hình thành bằng các quy luật tự nhiên, rất đa dạng.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 tháng

  A. rừng trồng.

  B. trên cạn. 
  C. nhân tạo.
  D. cỏ biển.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thành Tính Cách đây 2 tháng

  A. các chất hữu cơ.

  B. các yếu tố khí hậu.
  C. các chất vô cơ. 
  D. sinh vật phân giải.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 2 tháng

  A. nhóm thực vật chiếm ưu thế là rêu, cỏ bông.

  B. khu hệ động vật khá đa dạng nhưng không có loài nào chiếm ưu thế.
  C. khí hậu lạnh quanh năm, cây lá kim chiếm ưu thế.
  D. kiểu rừng này tập trung nhiều ở vùng xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 tháng

  A. Chỉ được sử dụng 1 lần rồi bị thất thoát.

  B. Được sử dụng quay vòng liên tục.
  C. Được sử dụng tối thiểu 2 lần.
  D. Được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 2 tháng

  A. sinh vật thứ cấp. 

  B. sinh vật sơ cấp.
  C. hữu cơ của cây xanh. 
  D. hữu cơ của tảo.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 2 tháng

  A. từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.

  B. từ môi trường qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất.
  C. từ các bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất tới môi trường.
  D. từ sinh vật sản xuất tới môi trường tới các bậc dinh dưỡng.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 2 tháng

  A. vùng Bắc Cực

  B. vùng nhiệt đới xích đạo
  C. vùng cận nhiệt đới 
  D. vùng ôn đới Bắc Bán Cầu

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 tháng

  A. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn

  B. Trong hệ sinh thái, năng lượng được sử dụng lại, còn vật chất thì không
  C. Trong hệ sinh thái, nhóm loài cỏ sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất
  D. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 3 tháng

     A. Sinh vật phân giải.                                                      B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.

     C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.                                                  D. Sinh vật sản xuất.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 3 tháng
  1. Rừng lá kim ôn đới bắc Bán Cầu.
  2. Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới
  3. Rừng lá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp ôn đới.
  4. Savan
  5. Đồng rêu Bắc cực.
  6. Hoang mạc cận nhiệt đới.

     A. 6 → 5 → 1 → 4 → 3 → 2     B. 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1

     C. 2 → 3 → 4 → 1 → 5 → 6    D. 2 → 3 → 6 → 5 → 4 → 1

  29/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 3 tháng

     A. Hệ sinh thái trên cạn chủ yếu gồm hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, thảo nguyên...

     B. Hệ sinh thái nước mặn vùng ven biển bao gồm hệ sinh thái rừng ngập mặn, cỏ biển, rặng san hô...

     C. Hệ sinh thái nước ngọt được chia làm 2 loại.

     D. Theo vị trí phân bố trên đất liền và đại dương hệ sinh thái được chia làm 3 loại: hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước lợ.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 3 tháng

     A. Nhân tố khí hậu

     B. Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.

     C. Các nhân tố vô sinh và hữu sinh.

     D. Cây xanh và nhóm sinh vật phân hủy.

  29/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 3 tháng

     A. Nhiệt độ.                                                                   B. Ánh sáng.

     C. Hàm lượng oxi trong nước biển.                                    D. Hàm lượng muối trong nước biển.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 tháng

  Cho một số khu sinh học:

  1. Đồng rêu (Tundra).
  2. Rừng lá rộng rụng theo mùa.
  3. Rừng lá kim phương bắc (Taiga).
  4. Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới.

     A. (2) - (3) - (4) - (1).              B. (2) - (3) - (1) - (4).              C. (1) - (3) - (2) - (4).               D. (1) - (2) - (3) - (4).

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 tháng
  1. Khu sinh học nước ngọt.
  2. Khu sinh học nước mặn.
  3. Khu sinh học nước đứng.
  4. Khu sinh học nước chảy.
  5. Khu sinh học ven bờ.
  6. Khu sinh học ngoài khơi.

  Đáp án đúng là:

     A. (1) và (2).                        B. (3) và (4).                         C. (5) và (6).                        D. (1) và (3).

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 3 tháng

     A. Tập trung ở Xibêri, mùa đông dài, mùa hè ngắn, cây là kim chiếm ưu thế.

     B. Tập trung ở ôn đới, có đặc trưng là mùa sinh trưởng dài, chủ yếu là cây thường xanh.

     C. Tập trung ở Amazon, Công gô, Ấn Độ, nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, chủ yếu là cây cao, tán hẹp, cây dây leo thân gỗ...

     D. Tập trung ở rìa bắc Châu Á, Châu Mỹ, quanh năm băng giá, đất nghèo, thực vật chiếm ưu thế là rêu.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Meo Cách đây 3 tháng

     A. Hệ sinh thái đồng ruộng.    B. Hồ cá tự nhiên

     C. Rừng ôn đới.                     D. Rừng nhiệt đới.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 3 tháng
  1. Trong quần thể sinh vật, một loài có thể tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác nhau.
  2. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.
  3. Chuỗi thức ăn có thể bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ.
  4. Mỗi lưới thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của lưới.

  Số phát biểu đúng là:

     A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 3 tháng

     A. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng.

     B. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín.

     C. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

     D. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 3 tháng

     A. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

     B. Các chất vô cơ, các chất hữu cơ và các yếu tố khí hậu.

     C. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất vô cơ, các chất hữu cơ và các yếu tố khí hậu.

     D. Sinh vật tiêu thụ, sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải và các chất vô cơ, hữu cơ.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 3 tháng

  A. Năng lượng thủy triều

  B. Năng lượng mặt trời.
  C. Năng lượng gió
  D. Năng lượng hoá học

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pham Thi Cách đây 3 tháng

  A. quần thể sinh vật và sinh cảnh

  B. thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh
  C. các nhân tố sinh thái vô sinh
  D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 tháng

  1. Đồng rêu vùng hàn đới và hoang mạc.

  2. Một bể cá cảnh.

  3. Rừng cao su và rừng cà phê ở Tây Nguyên.

  4. Rừng ngập mặn ở Cần Giờ.

  5. Đồng ruộng.

  6. Thành phố.

  7. Rừng trên núi đá vôi phong thổ - Ninh Bình.

  A. (1), (3), (5), (7).

  B. (2), (3), (4), (6), (7).

  C. (2), (3), (5), (6).

  D. (3), (5), (6), (7).

  15/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)