YOMEDIA

Hỏi đáp về Hệ sinh thái - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến diễn thế sinh thái thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về diễn thế sinh thái cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (271 câu):

 • Mai Vàng Cách đây 1 tháng

  A. quần thể sinh vật và sinh cảnh.

  B. thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh.

  C. các nhân tố sinh thái vô sinh.

  D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy. 

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thiên Mai Cách đây 1 tháng

  A. Rừng lá kim phương Bắc.

  B. Rừng lá rụng ôn đới.

  C. Rừng Địa Trung Hải.

  D. Rừng rậm nhiệt đới. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Trân Cách đây 1 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Hợp Cách đây 1 tháng
  Giới hạn sinh thái

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 1 tháng

  I. Tất cả các loài thú đều được xếp và nhóm sinh vật tiêu thụ.

  II. Tất cả các loài vi khuẩn đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

  III. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần vô cơ của môi trường.

  IV. Chỉ có các loài thực vật mới được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

  A. 4.

  B. 3.

  C. 2.

  D. 1.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 1 tháng

  I. Một hệ sinh thái luôn có các loài sinh vật và môi trường sống của sinh vật.

  II. Tất cả các loài thực vật đều được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

  III. Sinh vật phân giải có chức năng chuyển hóa chất vô cơ thành chất hữu cơ để cung cấp cho các sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái.

  IV. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu sinh của hệ sinh thái.

  A. 4.

  B. 2.

  C. 1.

  D. 3. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 1 tháng

  A. Quần thể.

  B. Quần xã.

  C. Vi sinh vật.

  D. Hệ sinh thái.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thị Thủy Tiên Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • slayer dragon Cách đây 7 tháng

  con người đứng thứ mấy trong chuỗi thức ăn? giải thích

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trường Dương Cách đây 1 năm

  Hệ sinh thái tự nhiên là

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 2 năm

  a, Vì sao phản xạ là cơ sở của sự thích nghi với môi trường sống

  b, Nêu mối quan hệ giữa phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? Ý nghĩa của phản xạ với đời sống

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 2 năm

  1 gen dài 5100 Ao , có hiệu số giữa A và G là 10%. Mạch 1 của gen có \(\text{T=1/3A1}\) của cả gen, mạch 2 có \(G2=1/2X\) của cả gen.. Số lượng A,T,G,Z trên mạch 2 là ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 2 năm

  1 gen dài 5100 Ao , có hiệu số giữa A và G là 10%. Mạch 1 của gen có T=1/3A của cả gen, mạc 2 có G=1/2X của cả gen. Số lượng A,T,G,Z trên mạch 2 la ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 2 năm

  Một mARN có U = 5000Nu, chiếm 20% tổng số nu trên mARN. Hãy tính chiều dài của gen quy định cấu trúc của mARN đó.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 2 năm

  Thế nào là phân loại thực vật?Nêu các bậc phân loại thực vật theo trình tự giảm dần

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 2 năm

  Hãy nêu cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của hạt kín và nêu nhận xét về chúng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  GIUN ĐỐT CÓ NHỮNG CHẤT GÌ

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 2 năm

  kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một nămgianroi

  mình cần gấp lắm

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 2 năm

  Ở 1 người, không khí trong phế nang có phân áp O2 là 100 mmHg, phân áp CO2 là 40 mmHg. Các chỉ số này ở trong máu của các tĩnh mạch đến phế nang lần lượt là 40 mmHg và 45 mmHg. Biết hệ số khuếch tán của CO2 cao gấp 20 lần hệ số khuếch tán của O2. Hãy xác định tỉ lệ giữa cường độ khuếch tán của O2 so với CO2 qua màng phế nang của người này.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 2 năm

  . Một người trưởng thành có tần số tim là 75 nhịp/phút, thể tích tâm thu là 70ml. Sau 1 thời gian dài luyện tập thể thao, tần số tim của người đó là 60 nhịp/phút. Hãy xác định thời gian 1 chu kì tim, thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của tim trong 1 phút trong 2 trường hợp (trước và sau luyện tập thể thao)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 2 năm

  Câu 12.Trồng những loại cây nào sẽ tăng nguồn đạm cho đất?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 2 năm
  Câu 1. Phản xạ là gì? Hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ khi ta động vào có phảilà một phản xạ không? Hiện tượng đó có điểm gì giống và khác hiện tƣợng “Khi chạm tay vào lửa ta rụt tay lại”?
  Câu 2. Tiểu não có chức năng gì? Giải thích vì sao ngƣời say rƣợu thƣờng có biểu hiện chân nam đá chân chiêu?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 2 năm

  Có một trình tự mARN [5’ –AUG GGG UGX UXG UUU – 3’] mã hóa cho một đoạn pôlipeptit gồm 5 axit amin. Dạng đột biến nào sau đây dẫn đến việc chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp từ trình tự mARN do gen đột biến tổng hợp chỉ còn lại 2 axit amin?

  A. Thay thế nuclêôtít thứ 9 tính từ đầu 3’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng ađênin.

  B. Thay thế nuclêôtít thứ 11 tính từ đầu 5’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng timin.

  C. Thay thế nuclêôtít thứ 5 tính từ đầu 5’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng timin.

  D. Thay thế nuclêôtít thứ 9 tính từ đầu 3’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng timin.

  Giải thích tại sao

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 2 năm

  Tại sao nói hệ thống sống là một hệ thônga mở?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 2 năm

  Bài 8. Sau đây là bảng ghi chép lại từ 3 phép lai khác nhau

  Kiểu hình của P

  Mẹ

  cánh dài

  X

  cánh ngắn

  Bố

  X

  X

  X

  Kiểu hình của F1

  Cánh dài

  72

  120

  130

  Cánh ngắn

  74

  40

  0

  Do sơ xuất trong việc ghi chép, những vị trí được đánh dấu X trong bảng do người thống kế đã quên kiểu hình của bố mẹ

  1. Hãy nhận xét và kết luận về định luật di truyền của cặp tính trạng về độ dài cánh ở loài côn trùng nêu trên
  2. Xác định kiểu gen, kiểu hình của P và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA