Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42 Hệ sinh thái

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42 về Hệ sinh thái online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng
  • B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật)
  • C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định
  • D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh
  • A. Nấm
  • B. Cây xanh
  • C. Động vật ăn thực vật
  • D. Động vật ăn thịt
  • A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái
  • B. Vì thành phần chính là nước
  • C. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật
  • D. Vì nó chứa rất nhiều động vật thuỷ sinh
  • A. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín
  • B. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên
  • C. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so hệ sinh thái tự nhiên
  • D. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng
  • A. Rừng trồng
  • B. Hồ nuôi cá
  • C. Rừng mưa nhiệt đới
  • D. Đồng ruộng