YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42 Hệ sinh thái

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42 về Hệ sinh thái online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng
  • B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật)
  • C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định
  • D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh
  • A. Nấm
  • B. Cây xanh
  • C. Động vật ăn thực vật
  • D. Động vật ăn thịt
  • A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái
  • B. Vì thành phần chính là nước
  • C. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật
  • D. Vì nó chứa rất nhiều động vật thuỷ sinh
 • Câu 4:

  Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào nằm trong các tổ chức sống còn lại? 

  • A. Quần thể.
  • B. Quần xã. 
  • C. Hệ sinh thái.  
  • D. Sinh quyển.
 • Câu 5:

  Trong các hệ sinh thái sau đây, hệ nào có sức sản xuất cao nhất? 

  • A. Hệ sinh thái đại dương.
  • B. Hệ sinh thái sa mạc.
  • C. Hệ sinh thái rừng lá kim.  
  • D. Hệ sinh thái cửa sông.
 • Câu 6:

  Hệ sinh thái nông nghiệp 

  • A. có tính đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.
  • B. có tính ổn định cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.
  • C. có năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên. 
  • D. có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên.
 • Câu 7:

  Trong các hệ sinh thái sau đây, ở hệ sinh thái nào có nhiều chuỗi thức ăn được bắt đầu bằng động vật ăn mùn bã hữu cơ nhất? 

  • A. Rừng nguyên sinh.
  • B. Biển khơi.
  • C. Cánh đồng lúa.  
  • D. Rừng lá kim.
 • Câu 8:

  Trong môi trường sống có một xác chết của sinh vật là xác của một cây thân gỗ. Xác chết của sinh vật nằm trong tổ chức sống nào sau đây? 

  • A. Quần thể. 
  • B. Quần xã. 
  • C. Vi sinh vật. 
  • D. Hệ sinh thái.
 • Câu 9:

  Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ: 

  • A. Hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
  • B.  Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
  • C. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng. 
  • D.
   1. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín.
 • Câu 10:

  Khi nói về thành phần Cấu trúc của hệ sinh thái, kết luận nào sau đây là đúng? 

  • A. Tất cả các loài động vật đều được xếp và nhóm sinh vật tiêu thụ.
  • B. Tất cả các loài vi khuẩn đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.
  • C. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường. 
  • D. Một số thực vật kí sinh cũng được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

 

YOMEDIA