YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 150 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 150 sách BT Sinh lớp 12

Hãy đưa ví dụ về 2 chuỗi thức ăn, 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật sản xuất và 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Cây cam ⟶ sâu ăn lá cây ⟶ chim sâu ⟶ diều hâu.
  • Giun đất ăn mùn bã ⟶ chuột ăn giun ⟶ mèo bắt chuột ⟶ cáo. (chú ý : mỗi mắt xích là một loài, do vậy cần ghi rõ tên loài).

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 150 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF