YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 248 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 248 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Một hệ thực nghiệm có đầy đủ các nhân tố môi trường vô sinh, nhưng người ta chỉ cấy vào đó tảo lục và vi sinh vật phân hủy. Hệ đó được gọi đúng là:

A. Quần thể sinh vật

B. Quần xã sinh vật

C. Hệ sinh thái

D. Một tổ hợp sinh vật khác loài

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Một hệ thực nghiệm có đầy đủ các nhân tố môi trường vô sinh, nhưng người ta chỉ cấy vào đó tảo lục và vi sinh vật phân hủy. Hệ đó được gọi đúng là hệ sinh thái

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 248 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1