YOMEDIA

Bài tập 1 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài 1 tr 180 sách GK Sinh lớp 12

Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do đó quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

- Sự khác nhau giữa quàn thể sinh vật và quần xã sinh vật:

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Ví dụ, quần thể các cây thông, quần thể chó sói, quần thể trâu rừng,...

Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một không gian nhất định. Ví dụ, quần xã núi đá vôi, quần xã vùng ngập triều, quần xã hổ, quần xã rừng lim, quần xã đồng cỏ, quần xã cây bụi,....

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 180 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
 • A La

  Nêu những nghành thực vật đã học ở chương trình lớp 6. Nêu ví dụ minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Ruồi giấm có bộ NST 2n= 8. Trên mỗi cặp NST thường xét 2 cặp gen, mỗi gen có 2 alen, trên cặp NST giới tính xét 1 gen có 2 alen nằm ở vùng không tương đồng của NST X và 1 gen có 3 alen nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính XY. Nếu giả sử tất cả các gen đều có sức sống như nhau thì

  (1) số loại giao tử bình thường khi tối đa trong quần thể là?

  (2) số kiểu gen bình thường tối đa là?

  (3) số kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen la?

  (4) số kiểu gen tối đa của dạng đồng biến trong quần thể là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA