ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài 1 tr 180 sách GK Sinh lớp 12

Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do đó quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

- Sự khác nhau giữa quàn thể sinh vật và quần xã sinh vật:

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Ví dụ, quần thể các cây thông, quần thể chó sói, quần thể trâu rừng,...

Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một không gian nhất định. Ví dụ, quần xã núi đá vôi, quần xã vùng ngập triều, quần xã hổ, quần xã rừng lim, quần xã đồng cỏ, quần xã cây bụi,....

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 180 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Long

  Cho các đặc trưng sau:

  1. Độ đa dạng           2. Độ thường gặp 

  3. Loài ưu thế           4. Tỉ lệ giới tính

  5. Mật độ                  6. Loài đặc trưng

  A. 1, 2, 3, 6

  B. 1, 2, 3, 4

  C. 2, 3, 5, 6

  D. 3, 4, 5, 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu trang

  Khi nói về quần xã, người ta đưa ra các nhận định sau:

    1. Quần xã càng đa dạng thì số lượng cá thể của mỗi loài càng lớn.

    2. Ở các quần xã trên cạn, loài thực vật có hạt thường là loài ưu thế.

    3. Loài chủ chốt thường là sinh vật ăn thịt đầu bảng.

    4. Loài thứ yếu đóng vai trò thay thế cho loài ưu thế khi nhóm này suy vong vì nguyên nhân nào đó.

    5. Mức đa dạng của quần xã phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái như: sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt và mức độ thay đổi của môi trường vô sinh.

  Có bao nhiêu nhận định đúng?

  A. 3

  B. 1

  C. 4

  D. 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

    (1) Cộng sinh là mối quan hệ chặt chẽ giữa hai loài và các loài cùng có lợi

    (2) Trong các quan hệ đối kháng, không có loài nào được lợi

    (3) Phong lan bám trên cây gỗ là quan hệ kí sinh

    (4) Trong các quan hệ hỗ trợ khác loài, có ít nhất 1 loài được lợi, không có loài nào bị hại.

  Có bao nhiêu phát biểu đúng?

  A. 3.

  B. 2.

  C. 1.

  D. 4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  a. tất cả các loài đều hưởng lợi.

  b. luôn có một loài hưởng lợi và một loài bị hại.

  c. ít nhất có một loài hưởng lợi và không có loài nào bị hại.

  d. có thể có một loài bị hại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1