RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Bảo Khánh

           

  Phương án trả lời đúng là:

  A. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-CO; 4-C6H12O6.

  B. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6.

  C. Quá trình quang hợp của thực vật CAM. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

  D. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Co Nan
  Đặc điểm Pha sáng Pha tối
  Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+ , ADP 5. CO2, NADPH và ATP
  Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
  Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
  Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

  Phương án trả lời đúng là:

  A. 4 và 5.

  B. 3 và 7.

  C. 2 và 6.

  D. 5 và 8.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Minh Tuyen

  (1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng nhưu dứa, thanh long…

  (2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

  (3) Chu trình cố định COtạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

  (4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (1) và (3).

  B. (1) và (4).

  C. (2) và (3).

  D. (2) và (4).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngoc Son

  A. và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.

  B. và giai đoạn cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

  C. diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch; còn giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

  D. diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu; còn giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)