YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Sản phẩm của pha sáng là gì?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH và O2. ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON