YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 39 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 39 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

A. Năng lượng ánh sáng.                   

C. H20.

B. C02.                                           

D. ATP và NADPH. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin ATP và NADPH để tổng hợp chất hữu cơ.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 39 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON