YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 39 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 39 sách GK Sinh lớp 11 NC

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định C02 ở thực vật C4 và CAM? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Các con đường cố định CO2 ở các nhóm thực vật khác nhau chủ yếu có ý nghĩa thích nghi cho chúng trong môi trường sống:

  • Nhóm C3 quang hợp trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường.
  • Vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới có ánh sáng và nhiệt độ cao,nồng độ O2 cao, nóng ẩm kéo dài, nồng độ CO2 thấp → Thực vật C4 trở nên thích nghi hơn, khi đó CO2 thấp phải có quá trình cố định CO2 hai lần. Lần 1 lấy nhanh CO2, lần 2 cố định CO2 trong chu trình Calvin để hình thành các hợp chất hữu cơ trong các tế bào bao bó mạch.
  • Sa mạc và bán sa mạc thiếu nước trầm trọng. Nhóm thực vật CAM thích nghi với tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng ban ngày, chúng nhận và cố định CO2 vào ban đêm → Quá trình quang hợp được thực hiện ở 2 không gian khác nhau.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 39 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON