YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 39 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 5 tr 39 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đều:

A. Tổng hợp ATP                    

B. Lấy electron từ H2

C. Khử NAD+ thành NADH.

D. Giải phóng 02.  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Ti thể và lục lạp đều tổng hợp ATP. 

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 39 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON