YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 7 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là:

a. Quang phân li nước.                                           

b. Chu trình Canvin.

c. Pha sáng.                                                          

d. Pha tối.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 7

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là pha tối.

⇒ Đáp án: d 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON