ADMICRO
UREKA

Bài tập 18 trang 20 SBT Sinh học 11

Giải bài 18 tr 20 sách BT Sinh lớp 11

Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin

A. năng lượng ánh sáng.                              

B. H2O.

C. CO2.                                                  

D. ATP và NADPH.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Pha sáng của quang hợp qua chuỗi truyền điện tử, thực hiện phản ứng:

  • ADP + P = ATP
  • NADP+ + H+ = NADPH. Sau đó, ATP và NADPH sẽ được sử dụng trong pha tối, cố định CO2 để tạo thành các chất hữu cơ.

ATP và NADPH là sản phẩm của pha sáng trong quang hợp và là nguyên liệu cung cấp cho chu trình Canvin.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 20 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF