YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước, O2 được giải phóng là oxi của nước.

          2H2O → 4 H+ + 4 e- + O2

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON