YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 90 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 8 tr 90 sách GK Sinh lớp 11 NC

Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí 02. Các phân tử 02 đó được bắt nguồn từ đâu?

A. Sự khử CO2.

B. Sự phân li nước.

C. Phân giải đường.

D. Hô hấp sáng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí 02. Các phân tử 02 đó được bắt nguồn từ sự phân li nước.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 90 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON