RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

- Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..

- Khác:

 • Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat Chất nhận của quá trình C4 là axit phôlphoenolptruvic.
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic.
 • Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.
 • Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.
 • Chu trình CAM gần giống với chu trình C4, điểm khác biệt là về thời gian: cả 2 giai đoạn của chu trình C4 đều diễn ra ban ngày ; còn chu trình CAM thì giai đoạn đầu cố định CO2 được thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực hiện vào ban ngày khi khí khổng đóng.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhi

  A. đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

  B. chỉ mở ra khi hoàng hôn.

  C. chỉ đóng vào giữa trưa.

  D. đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Trà

  A. lúa, khoai, sắn, đậu.

  B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

  C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

  D. lúa, khoai, sắn, đậu.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bánh Mì

  A. rộng rãi trên Trái Đất, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

  B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

  C. ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

  D. ở vùng sa mạc.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhật Nam

  A. màng ngoài.    

  B. màng trong.

  C. chất nền (strôma).

  D. tilacôit.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)