YOMEDIA

Sinh Học 11 Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 gồm có 22 bài trong đó 14 bài giới thiệu về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cơ thể thực vật như: trao đổi nước, trao đổi muối khoáng, các hiện tượng quang hợp, hô hấp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp và ứng dụng trong việc tăng năng suất cây trồng. Từ bài 15 đến bài 22 giới thiệu về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cơ thể động vật, chủ yếu đề cấp đến sự tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn và cân bằng nội môi. Song song với học kiến thức Hoc247 còn đưa vào các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định cũng như các bài tập SGK được giải một cách chi tiết và chính xác nhất. Mời các em xem nội dung tại đây. 

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF