ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 20 SBT Sinh học 11

Giải bài 19 tr 20 sách BT Sinh lớp 11

Ti thể và lục lạp đều

A. tổng hợp ATP.                                  

B. khử NAD+ thành NADH

C. lấy electron từ H2O.                    

D. giải phóng O2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 

Ti thể và lục lạp đều tổng hợp ATP.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 20 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1