YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 tr 43 sách GK Sinh lớp 11

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối:

a. CO2 và ATP                                                            

b. Năng lượng ánh sáng

c. Nước và chất khoáng                                                           

d. ATP và NADPH

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối là ATP và NADPH

⇒ Đáp án: d

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 43 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON