ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 19 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 tr 19 sách BT Sinh lớp 11

Thực vật chịu hạn mất một lượng nước tối thiểu vì

A. sử dụng con đường quang hợp C3.

B. giảm độ dày của lớp cutin ở lá.

C. vòng đai Caspari phát triển giữa lá và cành.

D. sử dụng con đường quang hợp CAM.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Thực vật chịu hạn mất một lượng nước tối thiểu vì sử dụng con đường quang hợp CAM.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 19 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1