ADMICRO
UREKA

Bài tập 20 trang 21 SBT Sinh học 11

Giải bài 20 tr 21 sách BT Sinh lớp 11

Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở:

A. O2 thải ra.                                         B. glucôzơ.

C. O2 và glucôzơ.                                   D. glucôzơ và H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở trong glucôzơ và H2O.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 21 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Khi tăng cường độ chiếu sáng và tang nhiệt độ trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi.

  Những điều nào sau đây nói lên được mục đích của thí nghiệm và giải thích đúng mục đích đó?

  (1) Mục đích của thí nghiệm là nhằm phân biệt cây C3 và C4.

  (2) Khi nhiệt độ và cường độ ánh sángtăng làm cho cây C3 phải đóng khí khổng để chống mất nước nên xảy ra hô hấp sáng làm giảm cường độ quang hợp (cây A).

  (3) Mục đích của thí nghiệm có thể nhằm xác định khả năng chịu nhiệt của cây A và B.

  (4) cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao nên không xảy ra hô hấp sáng. Vì thế, cường độ quang hợp của nó không bị giảm.

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (1), (2) và (3)

  B. (1), (2) và (4)

  C. (2), (3) và (4)

  D. (1) , (3) và (4)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

           

  Phương án trả lời đúng là:

  A. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-CO; 4-C6H12O6.

  B. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-O2 ; 4-C6H12O6.

  C. Quá trình quang hợp của thực vật CAM. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

  D. Quá trình quang phân li nước ở pha sáng và cố định CO2 ở pha tối của quang hợp. 1-pha sáng ; 2-pha tối ; 3-ATP ; 4-C6H12O6.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Co Nan
  Đặc điểm Pha sáng Pha tối
  Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+ , ADP 5. CO2, NADPH và ATP
  Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
  Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
  Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

  Phương án trả lời đúng là:

  A. 4 và 5.

  B. 3 và 7.

  C. 2 và 6.

  D. 5 và 8.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Minh Tuyen

  (1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng nhưu dứa, thanh long…

  (2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

  (3) Chu trình cố định COtạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

  (4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (1) và (3).

  B. (1) và (4).

  C. (2) và (3).

  D. (2) và (4).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngoc Son

  A. và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.

  B. và giai đoạn cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

  C. diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch; còn giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

  D. diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu; còn giai đoạn tái cố định COtheo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Nhi

  A. đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

  B. chỉ mở ra khi hoàng hôn.

  C. chỉ đóng vào giữa trưa.

  D. đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  A. lúa, khoai, sắn, đậu.

  B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

  C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

  D. lúa, khoai, sắn, đậu.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bánh Mì

  A. rộng rãi trên Trái Đất, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

  B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

  C. ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

  D. ở vùng sa mạc.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhật Nam

  A. màng ngoài.    

  B. màng trong.

  C. chất nền (strôma).

  D. tilacôit.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  A. quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

  B. quá trình khử CO2.

  C. quá trình quang phân li nước.

  D. sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Suong dem

  A. hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.

  B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

  C. ở vùng nhiệt đới.

  D. ở vùng sa mạc.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF