ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20 trang 21 SBT Sinh học 11

Giải bài 20 tr 21 sách BT Sinh lớp 11

Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở:

A. O2 thải ra.                                         B. glucôzơ.

C. O2 và glucôzơ.                                   D. glucôzơ và H2O

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

 
 

Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở trong glucôzơ và H2O.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 21 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1