YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 10 sách BT Sinh lớp 11

Dựa vào sơ đồ dưới đây để giải thích chu trình cố định CO2 ở thực vật C4?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Nhóm thực vật C4 bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu... Chúng sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, nồng độ O2 tăng. Chất nhận CO2 là PEP (photphoenol piruvic - hợp chất 3C) xảy ra trong lục lạp của tế bào mô giậu.
  • Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4C trong phân tử (axit ôxalô axêtic - AOA). Sau đó AOA biến đổi thành AM (hợp chất có 4C - ví dụ axit malic hoặc axit aspactic tuỳ theo cây). Các AM di chuyển vào lục lạp của tế bào bao bó mạch và lập tức bị phân huỷ để giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Canvin và hình thành nên axit piruvic (C3) quay trở lại lục lạp của tế bào mô giậu, biến đổi thành PEP nhờ năng lượng ATP.

Lưu ý: Thực vật C4 có 2 enzim cố định CO2 là PEP- cacboxilaza (hoạt tính rất mạnh - vì vậy có thể cố định CO2 ở nồng độ cực kì thấp) và RDP - cacboxilaza.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF