ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 18 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 tr 18 sách BT Sinh lớp 11

Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là 

A. pha sáng.                               

B. chu trình Canvin  

C. chu trình CAM.                        

D. pha tối.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 
 • Mía là thực vật C4
 • Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên glucose ở cây mía là chu trình Canvin

⇒ Đáp án đúng: B 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 18 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Anh Hưng

  A. quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

  B. quá trình khử CO2.

  C. quá trình quang phân li nước.

  D. sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Suong dem

  A. hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.

  B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

  C. ở vùng nhiệt đới.

  D. ở vùng sa mạc.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tường Vi

  A. ATP, NADPH VÀ O2.

  B. ATP, NADPH VÀ CO2.

  C. ATP, NADP+ VÀ O2.

  D. ATP, NADPH.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  A. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

  B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

  C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.

  D. thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  A. khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).

  B. cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ khử APG thành AlPG.

  C. khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.

  D. cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1