Nguyễn Chibi'ss's Profile

Nguyễn Chibi'ss

Nguyễn Chibi'ss

03/09/2002

THPT Nguyễn Trãi

Số câu hỏi 17
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (19)

Hoạt động gần đây (49)

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Phương trình tổng quát của đường thẳng Cách đây 5 tháng

  Cho điểm A (1;3) và đường thẳng denta: x - 2y + 1 =0. Viết phương trình đường thẳng đối xứng với denta qua A

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Ôn tập kiểm tra chương hàm số Cách đây 7 tháng

  Tìm p để pt ( x +3p )( x - 6 ) √ x - 3 =0 có 3 nghiệm phân biệt

  P/s: ""√:( căng bậc hai)"""

   

   

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Chuyển động tròn đều Cách đây 8 tháng

  Chuyển động tròn đều

  Một cánh quạt quay đều, trong 1 phút quay được 120 vòng. Chu kỳ, tần số quay của quạt là?

  hepppppp me

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Chuyển động piến đổi đều Cách đây 8 tháng

  Chuyển động piến đổi đều

   Câu 1: vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức: v=10-2t (m/s). Tính quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 2s đến t2 = 4s. (Chỉ xét chất điểm chuyển động theo một chiều nhất định).

  Câu 2: Một vật chuyển động thẳng có phương trình: x=30 + 4t -t2 (m,s). Quãng đường vật đi từ thời điểm t2 = 3s ( coi vật không đổi chiều trong quá trình chuyển động)

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Chương 2 Hàm số lớp 10 Cách đây 8 tháng

  Chứng minh hai đường thẳng y=3x+1 và y=-3x+1 đối xứng với nhau qua trục tung