YOMEDIA

Bài tập 7 trang 72 SGK Hóa học 12

Giải bài 7 tr 72 sách GK Hóa lớp 12

Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Cho hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư, đồng và nhôm sẽ phản ứng, kim loại thu được là Ag.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 72 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trieu Tien

  hãy mô tả hiện tượng quan sát được khi cho dd CuCl2 tác dụng lần lượt với những chất sau :

  a,dd AgNO3 b, dd NaOH c, 1 la kem nho

  viết PTHH các p.ứ xảy ra.

  các bn giải giúp mình với mk đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho 4.8g bột Magie vào 500ml dung dịch H2SO4 1M tạo ra dd A và có khí bay ra. a) Tính thể tích khí ở đktc. b) Tính Vdd sau pứ biết V thay đổi không đáng kể. c) Trộn ddA với 300ml dd NaOH aM thấy có m(g) chất rắn xuất hiện. Tìm a và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Chi dung H2O,khiCo2,giay quy tim hay nhan biet cac ong nghiem mat nhan sau:

  K,Fe2O3,P2O5,CaO,Na2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  cho 17,4 (g) hỗn hợp FeO, Fe2O3 có tỉ lệ mol là 1:1 vào 450 ml dung dịch HCl 2M => dung dịch A

  a) tính CM chất có trong dung dịch sau phản ứng ( coi Vdd thay đổi không đáng kể)

  b) tính Vdd NaOH 2,5M đủ để tác dụng hết với dung dịch A

  p/s: dd là dung dịch

  giúp mình với khocroikhocroikhocroiohooho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các dung dich sau :HCl;HNO3;KOH;NA2SO4.Ai biết trả lời nhanh nhanh nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cho một lượng sắt phản ứng vừa đủ với dung dịch đồng (II) sunfat.Thêm 400 ml dung dịch NAOH 0,5M vào dung dịch sau phản ứng để kết tủa hết muối sắt tạo ra

  a) Viết các PTHH của các p/ư xảy ra

  b) Tính khối lượng tham gia p/ư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Bài 1: Hòa tan m ( g) hỗn hợp Mg , CuO vào 182,5(g) đ HCl 20% ( vừa đủ ) . Sau phản ứng thu đc dd B và 4,48 ( l ) H2 ( đktc )

  a) Viết PTHH. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A
  b) Tính nồng độ % các chất trong dd B


  Bài 2: Cho 9,4(g) một hỗn hợp gồm Al và MgO tác dụng vs HCl 1,6M vừa đủ thì thấy thoát ra 6,72(l) H2 ( đktc )

  a) Tính % theo khối lượng của Al và MgO
  b) V của HCl đã dùng
  c) Dẫn toàn bộ lượng H2 thu được đem khử hoàn toàn một lượng sắt oxit vừa đủ là 17,4(g). Xác định công thức của oxit sắt .

  ___________Giúp mình nhanh với ạ <3 <3 <3 <3 <3_________________________cảm ơn nhiều ạ <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Cho 9.6 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu vào trong dd HCL dư. Sau khi phản ứng kết thúc người ta thu được 2,24 lít khí hiddro thoát ra ở đktc

  a. Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu

  b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c. Nếu ngâm 1 mảnh Zn có khối lượng 100 gam vào 100ml dd muối trên. Sau 1 thời gian, người ta lấy mảnh kẽm ra rửa nhẹ, làm khô, cân lại được 99,55 gam. Tính nồng độ CM của các chất sau phản ứng trên.

  -----------Giúp mình với T.T (Cảm ơn các bạn rất nhìu)---------------

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Bài 1: Cho 1.2g SO3 tác dụng hết với H2O tạo thành 100 gam dung dịch

  a. Tính C% của dd thu được

  b. Cho 5 gam MgO tác dụng với dd thu được ở trên. Chất nào còn dư, tính khối lượng chất dư?

  c. Tính C% cuẩ các chất có trong dd thu được sau khi pư kết thúc ở câu b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  a, thả mẩu Na vào cốc nước có chứa vài giọt dd phenolphtalein

  b, Nhúng đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4

  ----Nêu hiện tượng và viết các PTHH----

  Giúp mình nhé!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Giúp m vs ạ ^^ cần gấp ạ^-^

  Cho 15,6g hỗn hợp gồm al và al2o3 vào dd h2so4 1,5M sau pư thu đ 6,72 lít khí

  a) tính thành phần phàn trăm theo khối lượng mỗi chất có trong hôcx hợp ban đầu

  b) tính thể tích dd h2so4 1,5M cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  bài 1: hòa tan hoàn toàn 8 gam một oxit kim loại R cần vừa đủ dd chứa 10.95 gam HCl.tìm R biết R có hóa trị 3 TRONG HỢP CHẤT TRÊN.

  BÀI 2: hòa tan hoàn toàn 5.4 gam một kim loại X trong dd HCl dư thu được 6.72 lít khí (đktc). tìm X.

  bài 3: cho 31.2 gam hỗn hợp gồm kim loại Al và Al2O3 tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 20% loãng thu được 13.44 lít khí ở đktc.

  a. tính tp % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  b. tính khối lượng dd axit cần dùng.

  c. tính C% của mỗi chất có trong dd sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Bài 1 :cho 23,2g hỗn hợp Mg,Fe tác dụng với dung dịch HCl không dư thu được 11,2 H2 (đktc)

  a, viết phương trình phản ứng?

  b, tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

   

  Bài 2: có 4 dung dịch đựng trong 4 ống nhiệt riêng biệt là:NaOH,HCl,NaNO3,NaCl. Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch này. Viết phương trình hóa học để minh họa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau:

  KOH, KCL, K2CO3 , BaCL2 . Viết Phương trình phản ứng minh học?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Bài 1:nhận biết các bột kim loại sau:

  a. Fe,Cu,Al b. Al,Ag,Fe.

  c. Al,Fe,Cu,Na. d. Mg,Al,Al2O3.

  Bài 2:

  a. nhận biết các dung dịch:NaCl,Na2So4,NaNo3,Na2Co3.

  b. chỉ dùng quỳ tím:NaOH, Ba(OH)2,NaCl, Na2SO4.

  c. nhận biết các dung dịch:Na2SO4,AgNO3,MgCl2,NaCl.

  d. nhận viết các dung dịch:HCl, Ba(OH)2,BaCL2, MgCl2.

  Bài 3:DẠNG BÀI TẬP LÀM SẠCH KIM LOẠI VÀ DUNG DỊCH MUỐI

  a. kim loại bạc có lẫn tạp chất đồ. dùng phương pháp hóa họcđể thu đuôc kim loại bạc sạch.

  b. kim loại đồng có lẫn tạp chất sắt. dùng phương pháp hóa học để thu được kim loại đồng sạch.

  c. kim loại bạc có lẫn tạp chất đồng, nhôm. dùng phương pháp hóa học để thu được kim loại bạc sạch.

  d. có dung dịch AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2. dùng phương pháp hóa học để làm sạch muối nhôm

  Bài 4: nêu hiện tương và viết PTHH

  1.ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4.

  2.ngâm dây đồng vào dung dịch AgNO3

  3.nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4

  4.nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3

  5.sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong

  Bài 5:cho 200g dd Ba(OH)2 8.55% tác dụng vừa đủ với 100g dd CuCl2 thu được dd X và kết tủa màu xanh lam Y. lọc Y đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1 chất rắn Z màu đen

  a. viết PTHH; xác định X;Y;Z

  b. tính nồng độ %CuCl2 đã dùng

  c. tính kgo61i lượng chất rắn Z thu được

  Bài 6: cho x gam Cu tác dụng hoàn toàn với 200ml dd AgNO3 1M thu được dd A có màu xanh và 1 chất rắn B màu trắng xám. lọc dd A cho tác dụng vừa đủ với 100g dd NaOH thu được 1 chất rắn C có màu xanh lam. nung C đến khối lượng không đổi thu được 1 chất rắn D có màu đen.

  a. viết PTHH và xác định A;B;C;D

  b. tính khối lượng Cu

  c. tính nồng độ % NaOH đã dùng

  d. tính khối lượng chất rắn D thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  giải thích tại sao khi bón phân ure cho cây trông không nên bóng cùng với vôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Giúp m bày này vs ạ ^^ ôn kiểm tra học kì 1

  Cho các kim loại sau: Fe,Al,Cu,Ag,Au. Hãy cho biết kim loại nào tác dụng với:

  A) dd h2so4

  B) dd AgNo3

  C) dd CuSO4

  Viết ptpu xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Mong mọi người giúp em , em đang ôn lại các dạng bài để thi học kì , còn vài ngày nữa thi rồi nên mong mọi người giải đáp giúp em ạ , em cảm ơn nhiều :">

  Câu 1 : Cho 10g hỗn hợp 2 kim loại : Al và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 20% thu được 6.72 lít khi H2 ( ĐKTC)

  a) Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp

  b) Tình khối lượng H2S04 cần dùng

  Câu 2 : Cho 20g hỗn hợp 2 muối là NaCl và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 400 Ml dung dịch HCl

  a) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl

  b) Tính phần trâm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

  Câu 3 : Một sợi dây Al có khối lượn là 16,2g được nhúng vào dung dịch CuSO4 25%

  a) Khối lượng dung dịch CuSO4 25% dùng đẻ làm tan hết sợi Al

  b) Khối lượng Cu tạo thành sau phản ứng

  Câu 4 : Cho 200g dung dịch BaCl2 10,4% tác dụng vừa đủ với 400g dung dịch Na2SO4

  a) Khối lượng kết tủa tạo thành

  b) Nồng độ % của chất còn lại trong dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa

  Câu 5 : Cho 200 ml dung dihcj AgNO3 ; 2M tác dụng vừa đủ

  a) Hiện tượng quan sát được ? PT ?

  b) Khối lượng chất rắn sinh ra

  c) Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng

  Câu 6 : Cho bột săt dư tác dụng với 100g ml dung dịch CuSO4 1M . Sau khi phản ứng kết thúc , lọc được chất rắn A và dung dịch B

  a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư . Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng

  b) Khối lượng dung dịch NaOH 20% vừa đủ đẻ kết tủa hoàn toàn dung dịch B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  -Cho 8,8 gam hỗn hợp A gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCl (dư) có nồng độ 2M thu được 4,48 lít khí (đktc)

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp A

  c) Tính thể tích HCl phải dùng

  p/s: giúp mình với @@

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Xác định m và V

  bởi Lê Minh 08/12/2018

  Mấy m gam Zn tác dụng vừa đủ với V ml đ Hcl 0,2 M thu được 0,224 lít khí đo ở ĐKTC .Viết PTHH . Xác định m và V Cho Zn = 65 .H = 1 .Cl=35,5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau dây để loại bỏ chúng là tốt nhất? Giải thích và viết các phương trình hóa học (nếu có) A. Nước vôi trong B. Dung dịch HCl; C Dung dịch NaCl; D. nước
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học để nhận biết.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Cho 4 chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy sắp xếp 4 chất này thành hai dãy biến hóa (mỗi dãy đều gồm 4 chất) và viết các PTHH tương ứng để thực hiện dãy biến hóa đó

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau:
  bai 1 trang 71 sgk Hoa hoc 9 on tap hoc ki 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml a) Viết PTHH b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Bài 1: Cho 9,75 gam kẽm hạt tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 loãng. cho toàn bộ lượng khí hidro được tạo thành đi chậm qua ống sứ đựng 16g bột CuO đun nóng, thu đc hỗn hợp chất rắn A. Để hòa tan hoàn toàn A cần dùng bao nhiêu ml dd H2SO4 85%? biết axit có d = 1,275 g/ml.

  Bài 2: Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu đc 10,976 lít khí H2. Mặt khác cho 2m gam hỗn hợp A tác dụng với dd NaOH dư thấy còn lại 7,04 gam kim loại không tan. Cho 3m gam hỗ hợp A tác dụng với 2.84 lít dd HNO3 dư thấy trong dung dịch D hòa tan vừa hết 1 gam CaCO3

  a) Tính số gam của mỗi kim loại trong m gam hỗ hợp A

  b) Tính V, biết thể tích cá khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Bài 1: Viết phương trình điều chế xút từ vôi sống và sôđa.

  Bài 2: Lập công thức hóa học của một oxit kim loại hóa trị II biết rằng cứ 30gam dung dịch HCl nồng độ 14,6% thì hòa tan hết 4,8g oxit đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  3.Hoa tan a gam hỗn hợp A gồm mg và cu bằng dung dịch hcl vừa đủ , thu được 11,2l H2(đktc) và 3g chất rắn

  A, Viết phương trình hóa học xảy ra

  B,Tính a

  C, tính tp%A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  SO2-->Na2SO3-->Na2SO4-->NaOH-->NaCO3

  CaO-->CaCO3-->CaO-->Ca(OH)2-->CaCO3-->CaSO4

  Fe-->FeCl3-->Fe(OH)3-->Fe2O3-->Fe2(SO4)3-->FeCl3

  Fe-->FeCl2-->Fe(NO3)2-->Fe(OH)2-->FeSO4

  Cu-->CuO-->CuCl2-->Cu(OH)2-->CuO-->Cu-->CuSO4

  Al2O3-->Al-->AlCl3-->NaCl-->NaOH-->Cu(OH)2

  Fe-->FeCl3-->Fe(OH)3-->Fe2O3

  Fe(NO3)3-->Fe(OH)3-->Fe2O3-->Fe-->FeCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Cho các oxit sau: BaO, CuO, P2O5, SO2, Fe3O4 . Oxit nào tác dụng với

  a. H2O

  b.Dung dịch HCL

  c.Dung dịch NaOH

  d.Những oxit nào tác dụng được với nhau

  Viết các PTPƯ.

  Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Viết phương trình hóa học biểu diễn những biến đổi sau

  Mg -> MgCl2 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgSO4 -> MgCl2

  Cảm ơn rất nhìu

  yeuyeuyeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Cho một lá sắt có khối lượng 5gam vào 50ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng 1,12g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô cân nặng 5,16g.

  1. Viết phương trình hóa học

  2. Tính số mol CuSO4 còn dư trong dung dịch sau phản ứng

  3. Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  • Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl dư, phản ứng thu được 4,38 lít khí H2 (đktc)
  • a/ Viết phương trình phản ứng hóa học
  • b/ tính thành phần % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X
  • c/ tính khối lượng muối thu được sau phản ứng
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Tính C% dd A sau pứ

  bởi Sasu ka 08/12/2018

  Bài 1) ZnSO4 + ______ ---> ZnS

  ZnS + _____ ---> H2S

  MgO + _____ ---> Mg(NỎ3)2

  MgO + _____ ---> Mg

  Mg + ______ ---> Cu

  Cu(NO3)2 + _____ ---> NaNO3

  NaNO3 + _____ --->O2

  Bài 2) Cho 5g hh gồm MgCO3 và MgSO3 tác dụng vs 73d dd HCl 5%, sau pứ thu được dd A và hỗn hợp khí B

  a) Viết PTHH

  b) Tính V khí B (đktc)

  c) Tính C% dd A sau pứ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Cho các chất:Na2CO3,BaCl2,BaCO3,Cu(OH)2,Fe,ZnO.Chất nào ở trên phản ứng với dd H2SO4 loãng để tạo thành:

  a. chất tạo thành kết tủa màu trắng

  b. khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí

  c. khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy

  d. chất kết tủa màu trắng đồng thời có chất khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy

  e. dd có màu xanh lam

  f. dd không màu

  viết các PTHH cho các phản ứng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho m gam hồn hợp M gồm Na,Al và Fe vào nước lấy dư,thu được 4,48 lít H2 ( ĐKTC ) và còn lại 6 gam chất rắng không tan. Mặt khác , cho m gam M trên tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH , thu được 5,152 lít H2 ( ĐKTC ).Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp M ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  S --> SO2-->SO3-->H2SO4-->Na2SO4-->BaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Xác định nồng độ dd thu đc khi cho 1l nc vào 500ml dd HNO3 32% có d=1,2vuigiúp em vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dd:

  a) NaOH, Ba(OH)2, H2SO4, K2SO4

  b) NaCl, HCl, H2SO4, Ba(OH)2

  (Chỉ được dùng quỳ tím)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  mình ko nhớ rõ đề nhưng mấy pn có thể đoán và giải dùm mình ko(cảm ơn nhiều)
  Nhỏ dd NAOH vào dd CUSO4.Sau đó nhỏ từ từ dd HCL vào

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

  a) Fe-----> FeCl3----> Fe(OH)3 ----> Fe2(SO4)

  Fe(OH)3-----> Fe2O3-----> Fe

  b Al----> AlCl3----> Al(OH)3----> Al2(SO4)

  Al(OH)3----> Al2O3----> Al

  c S----> SO2----> H2SO4----> BaSO4

  H2SO4-----> SO2

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1:Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau:

  Fe3O4 → Fe →feCl3→Fe(OH)3

  Câu 2:Viết phương trình hóa học khi cho nhôm tác dụng với

  a/Dung dịch muối đồng (2)sunfat

  b/Axit sunfuric đặc nguội

  c/Khí clo

  d/kẽm clorua

  Câu 3:

  a/nêu hiện tượng viết phương trình hóa học trong thí nghiệm sau đây:Nhúng 1 lá nhôm vào dd CuSO4 màu xanh lam

  Câu 4:Cho 0,83g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với 100g dd H2SO4 loãng dư,sau phản ứng thu dc 0,56 l khí

  a/Viết phương trình phản ứng

  b/Tính thành phần phần trăm theo khối lượng hỗn hợp ban đầu

  c/Tính nồng độ phần trăm dd H2SO4 cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA