ADMICRO
UREKA

Tính CM các chất trong Y

cho m (g) hỗn hợp X gồm sắt và đồng vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48l khí ở đktc và thấy còn 8,8 chất rắn không tan . Lấy phần chất rắn không tan ra thu được 250ml dung dịch Y

a, Tính giá trị m. Xác định % khối lượng các chất trong X

b, Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với BaCl2 thu được 69.9 g kết tủa. Tính CM các chất trong Y

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Vì Cu là kim loại đứng sau H trong dãy hđhh của kim loại nên không tác dụng được với H2SO4 loãng

  => mCu = 8,8(g)

  Theo đề ta có : nH2 = 4,48/22,4=0,2(mol)

  Ta có PTHH :

  \(Fe+H2SO4->FeSO4+H2\uparrow\)

  0,2mol........................0,2mol........0,2mol

  => mX = 0,2.56 +8,8 = 20(g)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}\%mFe=\dfrac{0,2.56}{20}.100\%=56\%0\\\%mCu=100\%-56\%=44\%\end{matrix}\right.\)

  Theo đề ta có : nBaSO4 = 69,9/233 = 0,3(mol)

  Ta có PTHH :

  \(FeSO4+BaCl2->FeCl2+baSO4\downarrow\)

  0,2mol.........0,2mol..........0,2mol.....0,2mol

  Theo PTHH ta có : nFeSO4 = \(\dfrac{0,2}{1}mol< nBaSO4=\dfrac{0,3}{1}mol=>nBaSO4\left(dư\right)\) ( tính theo nFeSO4)

  => CMddFeCl2 = 0,2/0,25=0,8(M)

    bởi Trầnn Uyênn 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF