ON
ADMICRO
VIDEO

Phân biệt CaO và Na2O

Chuyên đề hóa I

Hấp dẫn lắm nhé!!!

1 Viết PTHH

1)Natri oxit+ axit clohidric

2) Canxi oxit + Cacbon đioxit

3) Lưu huỳnh trioxit + nước

4) Lưu huỳnh dioxit +nước

5) Nhiệt phân sắt (III) oxit

6) Sắt + Kẽm clorua

2 Viết PTHH của dãy chuyển hóa sau:

(1) \(K_2O\rightarrow KOH\) (2) \(KOH\rightarrow Cu\left(OH\right)_2\) (3) \(Cu\left(OH\right)_2\rightarrow CuSO_4\) (4) \(CuSO_4\rightarrow CuCl_2\) (5) \(CuCl_2\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2\)

3 Phân biệt cách dd sau:

a) \(HCl\)\(H_2SO_4\)

b) \(HCl\) ,\(H_2SO_4\)\(Na_2SO_4\)

c) \(NaNO_3\) , \(NaCl\)\(Na_2SO_4\)

d) \(NaNO_3\) , \(KCl\) , \(Na_2SO_4\)\(K_2CO\)

e) \(NaCl\) , \(CuCl_2\) , \(MgCl_2\) ,KCl và \(BaCl_2\) (chỉ dùng 1 thuốc thử là Phenolphtalein)

f) \(FeCl_3\) , \(CuCl_2\) , \(MgCl_2\) , KCl, \(BaCl_2\)

4 Phân biệt các chất sau

a) CaO, \(Na_2O\)

b) Cao, MgO

c)\(CO_2\) , \(O_2\)

5 Nêu cách làm để

a) Tách \(O_2\) ra khỏi hỗn hợp khí \(O_2\)\(CO_2\)

b) Tách muối ăn có lẵn \(MgCl_2\)\(CaCl_2\)

6 Từ các chất đã cho: \(Na_2O\) , \(H_2O\) , \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\) , \(CuO\) hãy viết PTHH điều chế những Bazơ sau:

a) NaOH

b) \(Fe\left(OH\right)_3\)

c) \(Cu\left(OH\right)_2\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 3. a Trích mẫu thử

  Cho dd BaCl2 vào từng mẫu thử

  + Xuất hiện kết tủa trắng: dd H2SO4

  BaCl2 + H2SO4-> BaSO4 + 2HCl

  + Ko có hiện tượng: dd HCl

  b. Trích mẫu thử

  Cho quỳ vào từng mẫu thử:

  + Quỳ hóa đỏ: dd HCl , dd H2SO4

  + Quỳ ko đổi màu: Na2SO4

  Cho dd BaCl2 vào 2 dd làm quỳ hóa đỏ

  + Xuất hiện kết tủa trắng: dd H2SO4

  BaCl2 + H2SO4-> BaSO4 + 2HCl

  + Ko có hiện tượng: dd HCl

  c.Trích mẫu thử

  Cho dd BaCl2 vào từng mẫu thử:

  + Xuất hiện kết tủa trắng: Na2SO4

  PTHH: BaCl2 + Na2SO4-> BaSO4 + 2NaCl

  + Không có hiện tượng: dd NaCl, dd NaNO3

  Cho dd AgNO3 vào 2 dung dịch còn lại

  + Xuất hiện kết tủa trắng: dd NaCl

  AgNO3 + NaCl-> NaNO3 + AgCl

  + Không có hiện tượng: NaNO3

    bởi Khiêm Bạch Gia 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1